banner-ubytovanie

Vitajte na stránkach DHZ Teplý Vrch

Letná sezóna 2022

Oznamujeme potenciálnym hosťom, že letnú sezónu 2022 už máme obsadenú!

21. júl 2022

OZNAM: Ubytovanie v mesiacoch júl, august 2020

Oznamujeme Vám, že z hľadiska obsadenosti ubytovacieho strediska a vyčerpanosti termínov nie je ubytovanie možné v mesiacoch júl a august 2020.

 Ak by ste mali záujem o ubytovanie v septembri alebo nasledujúcich mesiacov použite telefónne číslo  0915 558 399.

Ďakujeme za pochopenie. 

05. júl 2020

Hodnotiaca správa o realizovanom projekte

Občianske združenie Dobrovoľný hasičský zbor Teplý Vrch

 

Hodnotiaca správa o realizovanom projekte

 

Projekt bol realizovaný na základe zmluvy č 429/2018/ODDF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2018

 

Názov projektu:        Súťažme a oslavujme

Prijímateľ/Žiadateľ:   Dobrovoľný hasičský zbor Teplý Vrch

Miesto realizácie:     Obec Teplý Vrch – ihrisko pri ZŠ

Realizátor:                OZ DHZ Teplý Vrch

 

     Cieľom projektu je utužovanie vzťahov, rozvíjanie telesnej kultúry a zachovávanie tradície v činnosti dobrovoľných požiarnych zborov. V našej obci história dobrovoľného požiarneho zboru siaha až do začiatku tridsiatych rokov minulého storočia a sme hrdí na to, že sa nám ju darí zachovávať až do dnes, o čom svedčí aj to, že štvrtina obce je našimi registrovanými členmi.

     Každoročne, už pár rokov  organizujeme v poslednú júnovú , prípadne v prvú júlovú sobotu súťaž dobrovoľných hasičských družstiev „ O pohár predsedu mikroregiónu“.  Zúčastňuje sa na nej v priemere 20 súťažných družstiev z regiónu, ale aj z iných okresov Banskobystrického kraja, ktoré súperia v dosiahnutí najlepšieho času v požiarnom útoku.  Súťaží sa vo viacerých kategóriách – ako muži, tak aj ženy. V tomto ročníku sme mali kategórie  mužov do 1500 ccm, mužov nad 1500 ccm  a kategóriu žien. Keďže sa jednalo o jubilejný ročník, začali sme s tradíciou a víťazné družstvo získalo putovný pohár.  Na  veľkú radosť domácich súťažiacich, ale aj ich fanúšikov, putovný pohár získalo družstvo mužov nad 1500 ccm z Teplého Vrchu a družstvo žien sa umiestnilo takisto na prvom mieste. Akcia sa začala ráno o 9.00 hod. registráciou  súťažných mužstiev. Súťažilo sa na dvoch základniach,  čím sa zabezpečil plynulý a rýchly priebeh súťaže.  Každé z družstiev malo 2 pokusy – do konečného výsledku sa započítava vždy ten lepší z časov. V popoludňajších hodinách predseda mikroregiónu  súťaž ukončil vyhlásením výsledkov a ocenením tých najlepších.  Všetci účastníci nás presvedčili o svojej telesnej a odbornej zdatnosti. Občerstvenie sme zabezpečili vlastnými silami a prostriedkami, dúfame že  k spokojnosti  všetkých zúčastnených.

Spestrením súťaže bola aj účasť veteránov na svojich starých , ale stále krásnych a funkčných tátošoch, ktoré sme všetci s úctou obdivovali.

     V závere sa chceme poďakovať všetkým členom nášho dobrovoľného požiarneho zboru za pomoc pri prípravách, za skvele zvládnutú organizáciu, nielen  v tomto roku, ale aj  vo všetkých predchádzajúcich ročníkoch.

    Poďakovanie vyslovujeme aj Banskobystrickému samosprávnemu kraju za poskytnutie finančnej dotácie,  ktorá nám výrazným spôsobom pomohla zvýšiť úroveň súťaže.

 

 

 

 

V Teplom Vrchu 24.9.2018                                              Peter Janšo, predseda DHZ


28. september 2018

DHZ Teplý Vrch