banner-ubytovanie

Aktívni členovia OZ DHZ Teplý Vrch - Výbor DHZ

Mgr. Ján Valach
Pavel Nadok
Ján Švantner
Mgr. Ján Valach
podpredseda - veliteľ
Pavel Nadok
predseda
Ján Švantner
podpredseda
referent pre organizačnú a výchovnú prácu
Vladimír Bystriansky
Marcela Rohárová
Ing. Vladimír Šándor
Ing. Martin Babic
Vladimír Bystriansky
preventivár
Marcela Rohárová
hospodár, skladník
Ing. Vladimír Šándor
tajomník
Ing. Martin Babic
materiálno-technický referent
Roman Gonda
Marian Babic
Marian  Žilík st.
Roman Gonda
referent mládeže
Marian Babic
strojník
Marian  Žilík st.
revízor

prilohaStanovy Občianskeho združenia