banner-ubytovanie

Odovzdávanie gemerského pohára
Pridané: 28-10-2008, od matoxxxx@dhzteplyvrch.sk


Odovzdanie gem. pohára a ukončenie sezóny 2008

Fotogaléria

Pomoc pri čerpaní vody z jaskyne
Pridané: 28-10-2008, od matoxxxx@dhzteplyvrch.sk

Fotogaléria

Súťaž v Revúčke
Pridané: 27-09-2008, od matoxxxx@dhzteplyvrch.sk

De?: 27.09.2008
Kategória: Muži A
Hadice: klasické
Štart : 5 m
Čas: 16:46
1. miesto

De?: 27.09.2008
Kategória: Muži B
Hadice: klasické
Štart : 5 m
Čas: 17:35
2. miesto

Fotogaléria

Gemerský pohár
Pridané: 22-09-2008, od matoxxxx@dhzteplyvrch.sk

                        
De?: 20.09.2008
Kategória: Muži
Hadice: klasické
Štart : 10 m
Čas: 17:12
1. miesto


                     
De?: 20.09.2008
Kategória: Dorast
Hadice: klasické
Štart : 10 m
Čas: 18:68
1. miesto

Fotogaléria

Súťaž v Rimavských Zalužanoch
Pridané: 08-09-2008, od matoxxxx@dhzteplyvrch.sk


 • plame?
 • de?:06.09.2008
 • štart:5m
 • čas:---
 • 4.miesto

 • muži A
 • de?:06.09.2008
 • štart:5m
 • hadice:klasické
 • čas:16:12
 • 1.miesto                                                       
 • muži B
 • de?:06.09.2008
 • štart:5m
 • hadice:klasické
 • čas:18:20
 • 6.miesto
 • Fotogaléria

  Súťaž v Jelšave
  Pridané: 08-09-2008, od matoxxxx@dhzteplyvrch.sk


 • muži A
 • de?:31.08.2008
 • štart:10m
 • hadice:športové
 • čas:---
 • 8.miesto


 • muži B
 • de?:31.08.2008
 • štart:10m
 • hadice:športové
 • čas:---
 • 7.miesto

 • Fotogaléria

  Súťaž v Málinci
  Pridané: 05-09-2008, od matoxxxx@dhzteplyvrch.sk
  Kliknutím prehrať

 • muži A
 • de?:30.08.2008
 • štart:10m
 • hadice:klasické
 • čas:17:42
 • 2.miesto


 • muži B
 • de?:30.08.2008
 • štart:10m
 • hadice:klasické
 • čas:18:12
 • 3.miesto
 • Fotogaléria

  Súťaž v Rimavskom Brezove
  Pridané: 05-09-2008, od matoxxxx@dhzteplyvrch.sk

 • muži A
 • de?:30.08.2008
 • štart:5m
 • hadice:klasické
 • čas:15:08
 • 1.miesto
 • muži B
 • de?:30.08.2008
 • štart:5m
 • hadice:klasické
 • čas:---
 • 6.miesto
 • Fotogaléria

  Súťaž vo Vlkanovej - muži B
  Pridané: 05-09-2008, od matoxxxx@dhzteplyvrch.sk


 • de?:-------
 • štart:5m
 • hadice:klasické
 • čas:---
 • 3.miesto


 • Fotogaléria

  Plame? - Topolčany CTIF
  Pridané: 05-09-2008, od matoxxxx@dhzteplyvrch.sk

  Fotogaléria

  Page: 1 2 3