banner-ubytovanie

Previerky pripravenosti - Rimavské Janovce 2019
Pridané: 10-04-2020, od gonda

Ženy

  • dátum : xx.xx.2019
  • čas štafety: xx,xx sek.
  • čas požiarneho útoku: xx,xx sek.
  • umiestnenie : xx

Muži

  • dátum : xx.xx.2019
  • čas štafety: xx,xx sek.
  • čas požiarneho útoku: xx,xx sek.
  • umiestnenie : xx
  • video : Štafeta, Požiarny útok

Page: 1 2