banner-ubytovanie

Výsledky súťažných družstiev v r. 2008

Dátum Miesto, druh súťaže Kateg. Poradie Požiar. útok Štafeta
3.5.
Štítnik            PS
M1 1. 17,00 -
4.5.
Halič            PS
M1 1. 16,82 -
21.5.
Veľké Teriakovce    PP Okr. K
PLAMEŇ 1.
24.5.
Rim. Zalužany    PP Obv. K
M 2. 18,40
7.6.
Lenartovce      PP Obv. K
D 1. 29,00
Jelšava          PS nočná
M1 2. 17,70+16,82
21.6.
Detva    PP Kr. K
PLAMEŇ 1.
Hranovnica     PS nočná
M1 3. 20,20 -
28.6.
Budča           PS
M1 1. 17,20 -
5.7.
Teplý Vrch         PS
M1 2. 15,25 -
M2 7. 18,40 -
Topoľčany    PP Celoslov. K
PLAMEŇ 7.
12.7.
Kremnica          PS
M1 6. 26,40 -
Šálková           PS
M1 3. 16,76 -
19.7.
Detva      PP Kr.. K
D 3. 20,72 78,30
26.7.
Vlkanová         PS
M2 3. -
27.7.
Hranovnica     PS
M1 10. 24,83 -
30.8.
Málinec          PS
M1 2. 17,42 -
M2 3. 18,12 -
Rim. Brezovo   PS
M1 1. 15,08 -
M2 6. -
31.8.
Jelšava            PS
M1 8
M2 7
6.9.
Rim. Zalužany         PS
M1 1 16,12
M2 6. 18,20 -
PLAMEŇ 4. -
20.9.
Jesenské            GP
M1 1. 17,12 -
D 1. 18,06 -
27.9.
Revúčka         PS
M1 1. 16,46 -
M2 2. 17,35 -

Vysvetlivky.:
Druh súťaže:  

  • PP Obv.K- previerky pripravenosti, obvodné kolo
  • PP Okr.K- previerky pripravenosti, okresné kolo
  • PP Kr.K- previerky pripravenosti, krajské kolo
  • PS- pohárová súťaž
  • GP- gemerský pohár

Kategória: 

  • M1 – muži I
  • D – dorast = M2 - muži II