banner-ubytovanie

Výsledky súťažných družstiev v r. 2009

Dátum
Miesto, druh súťaže
Kateg. Poradie Požiar. útok Štafeta
2.5.
Štítnik            PS
M1 1. 16,79 -
9.5.
Ožďany     PP Obv.K
M1 3. 17,77 86,81
10.5.
Halič            PS
M1 1. 16,20 -
23.5.
Rim. Janovce    PP Obv. K
D 1. 21,25 84,09
13.6.
Lenartovce      PP Okr. K
M1 3. 19,29 82,43
20.6.
Budča           PS
M1 1. 16,50 -
M2 4. 17,60 -
Hranovnica     PS nočná
M1 2. 19,50 -
26.6.
Jelšava      PS nočná
M1 1. 15,52 -
D 1. 18,53 -
4.7.
Teplý Vrch         PS
M1 2. 14,53 -
M2 5. 16,62 -
12.7.
Rumince          PS
M1 1. 16,54 -
18.7.
Šálková           PS
M1 3. 15,96 -
Polomka    PS nočná
M1 NP
25.7.
Málinec          PS
M1 2. 16,50 -
1.8.
Sv. Anton            PS
M1 5. 17,62 -
8.8.
Kružno            PS
M1 NP
M2 NP
15.8.
Revúčka         PS
M1 1. 16,61 -
M2 4. 18,36 -
22.8.
Rim. Brezovo   PS
M1 2. 16,39 -
M2 5. 18,15 -
29.8.
Lackov              PS
M1 NP
Vyšná Pokoradz   PS do kopca
M2 8 35,00
5.9.
Rim. Zalužany         PS
M1 NP
M2 5. 19,20 -
19.9.
Plešivec            GP
M1 5. 17,96 -
D 1. 17,95 -
3.10.
Gem. Ves              PS
M1 2. 16,25 -

Vysvetlivky.:
Druh súťaže:  

  • PP Obv.K- previerky pripravenosti, obvodné kolo
  • PP Okr.K- previerky pripravenosti, okresné kolo
  • PP Kr.K- previerky pripravenosti, krajské kolo
  • PS- pohárová súťaž
  • GP- gemerský pohár

Kategória: 

  • M1 – muži I
  • D – dorast = M2 - muži II