banner-ubytovanie

Výsledky súťažných družstiev v r. 2010

Dátum

Miesto, druh súťaže

Kateg.

Poradie

Požiar. útok

Štafeta

   1. 5.

Štítnik          PS

M1

1.

17,02

(16,11- šport. hadic)

   9 .5.

Halíč            PS

M1

1.

16,55

-

13. 5.

V. Teriakovce   PP  Okr. K.

PLAMEŇ

bez účasti

29.5.

R. Sobota  PS Valacsaiho

M1

6.

29,81

s nástrekom

5. 6.

Rim. Baňa      PP Obv. K.

M1

2.

17,56

90,18

D

2.

19,82

103,22

5. 6.

Detva       PP  Kr. K.

PLAMEŇ

bez účasti

18. 6.

Jelšava     PS nočná

M1

5.

20,47

19. 6.

Detva       PP  Kr. K.

D

súťaž

zrušená

Budča       PS

M1

3.

18,51

 

R. Brezovo PS nočná

M1

3.

17,67

26. 6.

Málinec     PS

M1

súťaž

zrušená

3. 7.

Teplý Vrch          PS

M1

1.

14,53

-

M2

5.

15,39

-

10. 7.

Šálková           PS

M1

4.

15,95

17. 7.

Gem. Ves     PS

M1

1.

15,26

31. 7.

Krúžno      PS

M1

M2

Vlkanová

21. 8.

Rim. Brezovo        PS

M1

-

M2

-

28. 8.

V. Pokoradz      PS

M2

4. 9.

Rim. Zalužany       PS

M1

-

M2

-

18. 9.

Revúčka        GP

M1

M2

Vysvetlivky.:
Druh súťaže:  

  • PP Obv.K- previerky pripravenosti, obvodné kolo
  • PP Okr.K- previerky pripravenosti, okresné kolo
  • PP Kr.K- previerky pripravenosti, krajské kolo
  • PS- pohárová súťaž
  • GP- gemerský pohár

Kategória: 

  • M1 – muži I
  • D – dorast = M2 - muži II