banner-ubytovanie
Výsledky súťažných družstiev v r

 

 

Výsledky súťažných družstiev v r. 2011

 

 

 

 

Dátum

Miesto, druh súťaže

Kateg.

Poradie

Požiar. útok

Štafeta

 7. 5.

Halič          PS

M1

3.

17,30

 

 14. 5.

Štítnik            PS

M1

2.

 

-

 

Rim. Brezovo   PP  Obv. K.

M1

-

16,58

83

28. 5.

Čerenčany PP Okr. K

M1

4.

16,68

77

 

 

 

 

 

 

11. 6.

Veľký Blh     PP Kr.K

 

bez účasti

 

 

16. 6.

V Teriakovce

PLAMEŇ

bez účasti

 

 

18. 6.

Budča       PS

M1

bez účasti

 

 

18. 6.

R. Brezovo PS nočná

M1

bez účasti

 

 

24. 6.

Jelšava     PS nočná

M1

bez účasti

 

 

2. 7.

Teplý Vrch          PS

M1

7.

16,76

-

31.7.

Hranovnica

M1

 

 

 

9. 7.

Šálková           PS

M1

3.

14,73

 

6. 8.

Kružno      PS

M1

      4.

 

 

6. 8.

Šálková           PS nočná

M1

bez účasti

 

 

13.8.

Málinec     PS

M1

2.

16,40

 

 

Hronsek    PS

M1

1.

16,50

 

20. 8.

Rim. Brezovo        PS

M1

4.

16,39

-

 

Rim. Brezovo naberačka

M1

3.

9,09

 

 

Čerenčany      PS

M1

3.

109,45

 

27. 8.

V. Pokoradz      PS

M1

bez účasti

 

 

3. 9.

Rim. Zalužany       PS

M1

5.

?

-

 

Revúčka       PS

M1

nekonala sa

 

-

17. 9.

Teplý Vrch        GP

M1

6.

18,46

 

24. 9.

Gem. Ves      PS

M1

bez účasti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky súťažných družstiev v r. 2011

Vysvetlivky.:
Druh súťaže:  

  • PP Obv.K- previerky pripravenosti, obvodné kolo
  • PP Okr.K- previerky pripravenosti, okresné kolo
  • PP Kr.K- previerky pripravenosti, krajské kolo
  • PS- pohárová súťaž
  • GP- gemerský pohár

Kategória: 

  • M1 – muži I
  • D – dorast = M2 - muži II