banner-ubytovanie

Vysvetlivky.:
Druh súťaže:  

  • PP Obv.K- previerky pripravenosti, obvodné kolo
  • PP Okr.K- previerky pripravenosti, okresné kolo
  • PP Kr.K- previerky pripravenosti, krajské kolo
  • PS- pohárová súťaž
  • GP- gemerský pohár

Kategória: 

  • M1 – muži I
  • D – dorast = M2 - muži II