Loading...
Loading...
Loading...
Podporte nás

2 percentá

Občianske združenie Dobrovoľný hasičský zbor obce Teplý Vrch, bolo založené práve s cieľom rešpektovať poslanie dobrovoľného hasičstva, ako aj s cieľom poskytovať dobrovoľnú pomoc v núdzi širokej verejnosti ako aj jednotlivcovi najmä v nešťastí, pri ohrození života, zdravia a majetku živelnými pohromami.

Poukázaním 2% dane môžete aj vy poskytnúť pomoc nášmu občianskemu združeniu pri napĺňaní nášho poslania, nakoľko poukázaním 2% dane môžete pomôcť neziskovým organizáciám, ktoré môžu použiť financie z 2% na účel, ktorý majú uvedený ako predmet činnosti a súčasne je uvedený v Zákone o dani z príjmov.

Poukázané 2 percentá, ktoré týmto darujete občianskemu združeniu DHZ Teplý Vrch, nie sú sumou navyše, ale časťou povinného odvodu dane. Ich poukázaním sami rozhodnete o účele ich použitia a podporíte našu humánnu činnosť.

Aj touto cestou by sme radi získali finančné prostriedky, ktorými by boli financované výdavky nášho dobrovoľného hasičského zboru pri realizácii úloh a napĺňaní cieľov v zmysle platných stanov DPO SR.

Stiahnuť

Údaje

Názov: Dobrovoľný hasičský zbor Teplý Vrch

Ulica: Teplý Vrch 122

PSČ: 980 23 Teplý Vrch

IČO: 42 00 89 21

Kontakt

Teplý Vrch 122, 980 23 Teplý Vrch

dhz@dhzteplyvrch.sk

+421 915 558 399

Followni nás

© DHZ Teplý Vrch. All Rights Reserved.

Designed by HTML Codex
Distributed by ThemeWagon
Redesigned by GIT-marketing